יום א' (ז' תשרי): סליחות-5:45/6:20/7:35 (שחרית 6:30/7:00/8:15) מנחה-1:20/6:35  מעריב-7:10/9:15

יום ב' (ח' תשרי): סליחות-5:35/6:10/7:35 (שחרית 6:20/6:50/8:15) מנחה-1:20/6:35  מעריב-7:10/9:15

ערב יום כיפור:סליחות-6:15/6:45/8:00  (שחרית – 6:30/7:00/8:15)

 

יום הכיפורים (תשע"ט)

 

מנחה בערב יום כיפור – 2:00

שקיעה בערב יום כיפור – 6:45

כל נדרי – 6:30

 

שחרית:   ברכות השחר – 7:30     הודו – 7:45

 

מנחה – 3:30         נעילה – 5:25

שקיעה – 6:43      מעריב – 7:03

צאת הצום – 7:17

 

קדוש לבנה – 9:30

 

==================================================

 

Sun. (7 Tishrei): Selichos-5:45/6:20/7:35 (Shacharis 6:30/7:00/8:15) Mincha-1:20/6:35 Maariv-7:10/9:15

Mon. (8 Tishrei): Selichos-5:35/6:10/7:35 (Shacharis 6:20/6:50/8:15) Mincha-1:20/6:35 Maariv-7:10/9:15

Erev Yom Kippur: Selichos-6:15/6:45/8:00 (Shacharis 6:30/7:00/8:15)

 

Yom Kippur (5779)

 

Mincha erev Y.K. – 2:00

Shekiya erev Y.K. – 6:45

Kol Nidrei – 6:30

 

Shacharis: Birchos Hashachar – 7:30   Hodu – 7:45

 

Mincha – 3:30     Neilah – 5:25

Shekiah – 6:43          Maariv – 7:03

Fast Ends – 7:17

 

Kiddush Levana – 9:30