זמנים לסוכות ושמיני עצרת (תשע"ט)

 

יום א' דסוכות (יום שני)

יום א' ערב החג – שחרית - 6:30/7:00/8:15

שקיעה בערב סוכות – 6:38     מנחה – 1:20/6:20

יו"ט שחרית-8:30

סוף זמן ק"ש (מג"א / גר"א) – 8:46/9:31

מנחה – 5:50 (שיעור בין מנחה למעריב)

מעריב בצאת יו"ט-7:46/7:10

 

שחרית בחול המועד – 7:00/8:30/9:00

מנחה בחול המועד – 1:20/6:20    מעריב–6:55/9:15

 

שבת חול המועד סוכות

שקיעה בערב שבת-6:32            מנחה-1:20/6:15

שבת שחרית-8:30

סוף זמן ק"ש (מג"א / גר"א) – 8:47/9:31

מנחה – 5:40              מעריב בצאת השבת – 7:04/7:43

 

שחרית א' בהושענא רבא – הודו – 5:59  (נץ – 6:34)

שחרית ב' בהושענא רבא – 7:00    שחרית ג' בהושענא רבא – 8:30

 

שמיני עצרת / שמחת תורה (יום שני)

שקיעה בערב יו"ט – 6:29       מנחה בערב יו"ט – 1:20/6:10

יו"ט שחרית – 7:45

סוף זמן ק"ש (מג"א / גר"א) – 8:47/9:32

מנחה א' – מיד אחרי מוסף

מנחה ב' – 5:40 (שיעור בין מנחה למעריב)

מעריב בצאת יו"ט – 7:37/7:01