זמנים לראש השנה (תשע"ט)

(כ"ט אלול-ו' תשרי  09/09-15/09)

 

יום א' ערב ר"ה - סליחות–5:30/7:00  (שחרית-7:00/8:15)

 

יום א' דראש השנה (יום שני)

שקיעת החמה בערב ר"ה – 6:56      מנחה בערב ר"ה – 1:20/6:40

שחרית יום א' דר"ה – 7:30

הפסקה של 20 דקות בין קריאת התורה לתקיעת השופר

מנחה א' – מיד אחרי מוסף     שקיעה-6:55      מנחה ב' – 5:45

תשליך – 6:15     מעריב – 7:30

 

יום ב' דראש השנה (יום שלישי)

שחרית יום ב' דר"ה – 7:30

הפסקה של 20 דקות בין קריאת התורה לתקיעת השופר

מנחה א' – מיד אחרי מוסף     שקיעה-6:54       מנחה ב' – 6:25

דרשה בין מנחה/מעריב       מעריב וצאת יו"ט – 7:28/8:04

 

צום גדלי' (יום רביעי)

סליחות – 5:30/6:05/7:30 (שחרית 6:20/6:50/8:15)

מנחה – 1:20/6:25        מעריב – 7:15/9:15

 

יום ה'– סליחות-5:35/6:10/7:35  (שחרית-6:20/6:50/8:15)  מנחה-1:20/6:40   מעריב–7:15/9:15

יום ו'- סליחות–5:45/6:20/7:35 (שחרית-6:30/7:00/8:15)

 

שבת שובה (פרשת וילך)

פלג המנחה בערב שבת – 5:30     מנחה א' – 1:20/5:15

שקיעה – 6:50                           מנחה ב' – 1:20/6:35

שחרית בשבת – 8:30

סוזק"ש (מג"א/גר"א) – 8:44/9:29

דרשה לשבת שובה – 5:00     

מנחה – 6:00      מעריב בצאת השבת – 7:23/8:02