זמנים לתשעה באב - נדחה (תשע"ח)

 

Times for 9 Av - Deferred (5778)

 

 

Mincha Shabbos

(Erev 9 Av)

1:20/5:50

מנחה בשבת

(ערב תשעה באב)

Maariv

8:40

מעריב

 

 

Drasha by

Harav Aharon Lubling

 

מיד אחרי

מגילת איכה

 

right after

Eicha

 

דרשה מאת

הרב אהרן לובלינג שליט"א

 

 

 

Shacharis

Words of inspiration and explanation between Kinos

by Harav Aharon Lubling

 

8:30

שחרית

דברי קישור התעוררות ופרשנות בין הקינות

מאת הרב אהרן לובלינג שליט"א

Mincha I

1:20

מנחה א'

Mincha II

6:55

מנחה ב'

Drasha

אחרי מנחה

דרשה

Maariv

8:08

מעריב

Fast Ends

8:13

סיום הצום

Kiddush Levana

9:30

קידוש לבנה