זמנים לתשעה באב (תשע"ז)

 

Times for 9 Av (5777)

 

 

Mincha Erev 9 Av

1:20/6:00

מנחה בערב תשעה באב

Maariv

8:00

מעריב

 

 

Drasha by

Harav Aharon Lubling

 

מיד אחרי

מגילת איכה

 

right after

Eicha

 

דרשה מאת

הרב אהרן לובלינג שליט"א

 

 

 

Shacharis

Words of inspiration and explanation between Kinot

by Harav Aharon Lubling

 

8:30

שחרית

דברי קישור התעוררות ופרשנות בין הקינות

מאת הרב אהרן לובלינג שליט"א

Mincha I

1:20

מנחה א'

Mincha II

6:50

מנחה ב'

Drasha

אחרי מנחה

דרשה

Maariv

8:00

מעריב

Fast Ends

8:05

סיום הצום